Ved stævnedeltagelse i Danmark er det muligt at få betalt stævnegebyr op til 300 kr. pr. stævne pr. deltager. Såfremt gebyret overstiger 300 kr., må atleten selv supplere. Gebyret kan kun betales såfremt atleten stiller op under “Foreningen Sportshøjskolen”. Hvis der ikke er plads til hele navnet skal “Foreningen SPH” fremgå i stedet. Hvis en atlet, der har fået betalt gebyr af Foreningen alligevel ikke stiller til pågældende stævne, skal gebyret på 300 kr. tilbagebetales til foreningen. Dette er uagtet årsagen til at atleten må melde fra.

Ved stævnedeltagelse internationalt med egenbetaling er det muligt at ansøge foreningen om sponsorat på op til 500 kr. For at komme i betragtning til sponsorat skal man udfylde formular og sende den til foreningensph@gmail.com. Link til formular: https://docs.google.com/document/d/1oAActo9WJH0nNaNDhhC4sPrpgh-5pplLUlrQGnMUa4E/edit?usp=sharing 


Hvis man modtager støtte fra foreningen i forbindelse med stævnedeltagelse, er det et krav at man stiller til præmie- og fællesbilleder i en Foreningen Sportshøjskolen t-shirt eller sweatshirt. Der kan gøres undtagelser fra ovenstående hvis man deltager i internationale stævner i landsholdsregi, hvor der er særlige regler for uniform. Såfremt en atlet ikke stiller i en t-shirt eller sweatshirt fra Foreningen Sportshøjskolen, afholder atleten selv gebyret for stævnet.

Hvis man er flere tilmeldt til samme stævne, er der tradition for at man følges og hjælper hinanden så godt som muligt i løbet af stævnet. Det er muligt gennem foreningen at låne Aalborg Sportshøjskoles busser. Atleten eller atleterne skal selv sørge for at booke busserne på kontoret på Aalborg Sportshøjskole. Udgiften til benzin påhviler foreningen. 
Såfremt busserne ikke er ledige sponsorerer foreningen et beløb svarende til den billigste transportform til stævnet, der skal anmodes om ovenstående kørselsbidrag senest 21 dage efter afsluttet stævne.

Det er muligt at låne en trikot til brug under stævnet. Vi har en taske, hvor trikoterne er samlet. Inden stævnet vælges en ansvarlig, som har ansvaret for at medbringe trikottasken - samt aflevere den tilbage igen. Du må ikke tage en trikot med hjem. Kontakt udvalgene for lån af trikottasken.

Hvis man modtager støtte fra foreningen i forbindelse med stævnedeltagelse, er det et krav, at der umiddelbart efter stævnet indsendes en kort beretning til bestyrelsen. Beretningen skal indeholde: hvilke atleter der har stillet til stævnet, resultater - gerne relateret til tidligere stævneresultater el. lign. og hvis muligt også billeder fra stævnet, gerne inklusiv et fællesbillede, hvor alle atleter fra Foreningen Sportshøjskolen står sammen iklædt en Foreningen Sportshøjskolen t-shirt eller sweatshirt. Der skal skrives én beretning pr. stævne. Det påhviler gruppen, der er afsted til stævne at udnævne en ansvarlig for udfærdigelse af beretning, senest 7 dage efter afsluttet stævne. Beretningen bruges til at promovere Foreningen Sportshøjskolen og Aalborg Sportshøjskole. Såfremt disse krav ikke overholdes, vil atleterne/atleten selv afholde gebyret for stævnet. 

Vi takker vore sponsorer

Foreningen Sportshøjskolen

Annebergvej 55, 9000 Aalborg