Ved stævnedeltagelse i Danmark er det muligt at få betalt stævnegebyr på 400 kr. pr. stævne pr. deltager. Såfremt gebyret overstiger 400 kr., må atleten selv supplere. Gebyret kan kun betales såfremt atleten stiller op under “Foreningen Sportshøjskolen”. Hvis der ikke er plads til hele navnet skal “Foreningen SPH” fremgå i stedet. Hvis en atlet, der har fået betalt gebyr af Foreningen Sportshøjskolen alligevel ikke stiller til pågældende stævne, skal gebyret på 400 kr. tilbagebetales til foreningen. Dette er uagtet årsagen til at atleten må melde fra. Kvittering for tilmelding skal tilsendes Foreningens mail indeholdende kvittering/faktura med beløb, dato og momsoplysninger.

Når foreningen har betalt for tilmeldingen til stævnet, så er det ikke længere muligt at få pengene tilbage, hvis man melder fra til stævnet. Det gælder også, selvom den officielle tilmeldingsfrist ikke er nået. Det skyldes, at foreningen af praktiske årsager betaler for tilmeldingen i god tid inden den officielle tilmeldingsfrist. 

Ved stævnedeltagelse internationalt med egenbetaling er det muligt at ansøge foreningen om sponsorat på op til 1000 kr. For at komme i betragtning til sponsorat skal man udfylde formular og sende den til foreningensph@gmail.com. Link til formular: https://docs.google.com/document/d/1oAActo9WJH0nNaNDhhC4sPrpgh-5pplLUlrQGnMUa4E/edit?usp=sharing
Det er muligt at modtage dette sponsorat til internationale stævner til maksimalt 2 stævner om året. Der kan dog gives dispensation for flere stævner, hvis der opnås ekstraordinære krav.  


Hvis man modtager støtte fra foreningen i forbindelse med stævnedeltagelse, er det et krav at man stiller til præmie- og fællesbilleder i en Foreningen Sportshøjskolen t-shirt eller sweatshirt. Der kan gøres undtagelser fra ovenstående hvis man deltager i internationale stævner i landsholdsregi, hvor der er særlige regler for uniform. Såfremt en atlet ikke stiller i en t-shirt eller sweatshirt fra Foreningen Sportshøjskolen, afholder atleten selv gebyret for stævnet.


Foreningen dækker udgifter til billigst mulige transportform til stævner. Dette betyder, at atleter og trænere/hjælpere skal følges. Til stævnet forventer vi, at I kan hjælpe hinanden, men hvis der er brug for yderligere trænere/hjælpere, dækker foreningen også transport til disse - find en fair løsning i gruppen. Vælg en ansvarlig, der koordinerer den fælles transport. Det er muligt at låne Aalborg Sportshøjskoles busser, hvis I er minimum 5 personer. Den ansvarlige sender en mail til erik@sportshojskolen.dk. I får endeligt svar på henvendelsen mandagen inden stævnet. Hvis I er 4 personer eller færre, forventer vi, at I benytter egen bil (billigere i brændstof end bus), eller tager toget (prøv gerne at booke orange-billetter). Hvis I er 2 personer eller færre, forventer vi, at I tager toget, specielt hvis I skal krydse Storebælt, da broafgift, samt brændstof til en bil langt overskrider priserne for en togbillet. Vælger man ikke at deltage i den fælles transport, afholder man selv udgifterne til transporten. Udlægget bliver tilbagebetalt til jer, når I har sendt gyldig dokumentation (kvittering/faktura med beløb, dato og momsoplysninger) til foreningensph@gmail.com. Oplys registrerings- og kontonummer i mailen, samt hvilket stævne I har deltaget i, og om I har indsendt beretning (skal indsendes i seperat mail). Vi skal modtage mailen indeholdende gyldig dokumentation senest 21 dage efter afsluttet stævne samt beretningen senest 7 dage efter stævnet.


Det er muligt at låne en trikot til brug under stævnet. Vi har en taske, hvor trikoterne er samlet. Inden stævnet vælges en ansvarlig, som har ansvaret for at medbringe trikottasken - samt aflevere den tilbage igen. Du må ikke tage en trikot med hjem. Kontakt udvalgene for lån af trikottasken.

Hvis man modtager støtte fra foreningen i forbindelse med stævnedeltagelse, er det et krav, at der umiddelbart efter stævnet indsendes en kort beretning til bestyrelsen. Beretningen skal indeholde: hvilke atleter der har stillet til stævnet, resultater - gerne relateret til tidligere stævneresultater el. lign. og hvis muligt også billeder fra stævnet, gerne inklusiv et fællesbillede, hvor alle atleter fra Foreningen Sportshøjskolen står sammen iklædt en Foreningen Sportshøjskolen t-shirt eller sweatshirt. Der skal skrives én beretning pr. stævne. Det påhviler gruppen, der er afsted til stævne at udnævne en ansvarlig for udfærdigelse af beretning, senest 7 dage efter afsluttet stævne. Beretningen bruges til at promovere Foreningen Sportshøjskolen og Aalborg Sportshøjskole. Såfremt disse krav ikke overholdes, vil atleterne/atleten selv afholde gebyret for stævnet. 


Specielt for deltagelse til Begynder DM i vægtløftning: Hvis man har lavet DM senior kvalifikations krav til et officielt stævne, eller er på landsholdet, er det ikke tilladt at deltage til Begynder DM på foreningens vegne. 

Vi takker vore sponsorer

Foreningen Sportshøjskolen

Annebergvej 55, 9000 Aalborg